Modyul 5 ang pagdating ng mga kastila

Tingnan ang coat of arms ni Haring Carlos I (1520-1530). On Sunday morning, April fourteen [1521], forty men of us went ashore, two of whom were completely armed and preceded the royal banner….

Sa kaliwa: agila ni San Juan, na simbolo ng pagkalat ng Kristiyanismo Sa kanan: leon, na simbolo ng lakas Sa gitna: simbolo ng kahariang Castile sa Espanya; helmet; balabal na ginto at balahibo ng hayop; at simbolo ng Order of the Golden Fleece, isang grupo ng kabalyero (knight) Motto: Plus ultra, na tumutukoy sa lubos na kapangyarihan ng hari at ng Espanya 7. Bilang grupo, gumawa ng simbolo at motto ni Lapu-lapu at ipaliwanag ang kahulugan nito. The captain [Magellan] and the king [Rajah Humabon] embraced….

Ang mga paraang ito ay ang reducción, tributo, at polo. He requested the captain to send him only one boatload of men on the next night, so that they might help him and fight against the other chief.

Iba-iba ang naging tingin ng mga prayle, opisyal, at Pilipino sa mga instrumentong ito, at aaralin mo ang posisyon at argumento ng bawat panig base sa mga ulat noong ika-16 na siglo. Dumako tayo sa isla ng Mactan sa lalawigan ng Cebu, kung saan nagtagpo sina Ferdinand Magellan ng Espanya at Lapu-lapu, hepe ng Mactan. Pansinin na ang palatandaan tungkol kay Magellan ay ginawa noong 1941, bago nakamit ang kasarinlan ng Pilipinas, samantalang ang palatandaan ni Lapu-lapu ay ginawa noong 1958, nang nagsasarili na ang Pilipinas. The captain-general decided to go thither with three boatloads.

Upang sakupin ang Pilipinas, ginamit ng Espanya ang tatlong paraan bukod sa Kristiyanisasyon ng mga Pilipino. Pag-unawa Kaninong punto de bista ang ipinahihiwatig ng palatandaan? Makikita sa dalawang palatandaan ang kahalagahan ng perspektibo o punto de bista sa interpretasyon ng mga pangyayari sa nakaraan. On Friday, April twenty-six [1521], Zula, a chief of the island of Matan [Mactan], sent one of his sons to present two goats to the captain-general [Magellan], and to say that he would send him all that he had promised, but that he had not been able to send it to him because of the other chief Cilapulapu, who refused to obey the king of Spain.must designate at least two sponsors, provide their CV and pay .... Pangunahing layunin ng Espanya ang pagpapalaganap ng Kristiyanismo sa Pilipinas at ang pagkuha ng mga yamang-likas.from the beginning s 1 Grado 7 Markahan 1 Modyul 4 Gawain Oras Mga Saksi sa Kasaysayang Pilipino Sinanunang panahon hanggang sa pagtatag ng kolonyang Espanyol Pagtatag ng kolonyang Espanyol at mga patakarang kolonyal 1. Bagamat may mga Pilipinong tumanggap sa mga unang Espanyol sa Pilipinas, naging makasaysayan ang labanan nina Lapu-lapu at Magellan na makikita sa mga palatandaan sa Mactan, Cebu na itinayo bilang pagkilala sa kanila. 1534), isang manlalakbay at iskolar mula sa Venice, Italy, na sumama kay Magellan mula sa pag-alis sa Espanya.The captain told the king through the interpreter that he thanked God for inspiring him to become a Christian; and that [now] he would more easily conquer his enemies than before.The king replied that he wished to become a Christian, but that some of his chiefs did not wish to obey, because they said they were as good men as he.

Search for modyul 5 ang pagdating ng mga kastila:

modyul 5 ang pagdating ng mga kastila-20modyul 5 ang pagdating ng mga kastila-57

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “modyul 5 ang pagdating ng mga kastila”

  1. Pros: You can weed out people with traits or points of view you find simply unacceptable. Cons: Too many basic functions are restricted to paid membership. Pros: Unlike most of the other apps, doing the basics on POF – looking at profiles, sending and reading messages – is absolutely free.